User Tools

Site Tools


home2796

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2796 [2018/12/18 09:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div> ​ <p> CDP ở Virginia, Hoa Kỳ </​p> ​ <table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​p>​ Chantilly, Virginia </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;"/></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Nhìn về phía đông dọc theo Tuyến đường Hoa Kỳ 50 ở Chantilly " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​2016-02-28_15_39_37_View_east_along_Lee_Jackson_Memorial_Highway_%28U.S._Route_50%29_from_Sully_Road_%28Virginia_State_Route_28%29_in_Chantilly%2C_Virginia.jpg/​250px-2016-02-28_15_39_37_View_east_along_Lee_Jackson_Memorial_Highway_%28U.S._Route_50%29_from_Sully_Road_%28Virginia_State_Route_28%29_in_Chantilly%2C_Virginia.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​2016-02-28_15_39_37_View_east_along_Lee_Jackson_Memorial_Highway_%28U.S._Route_50%29_from_Sully_Road_%28Virginia_State_Route_28%29_in_Chantilly%2C_Virginia.jpg/​375px-2016-02-28_15_39_37_View_east_along_Lee_Jackson_Memorial_Highway_%28U.S._Route_50%29_from_Sully_Road_%28Virginia_State_Route_28%29_in_Chantilly%2C_Virginia.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​2016-02-28_15_39_37_View_east_along_Lee_Jackson_Memorial_Highway_%28U.S._Route_50%29_from_Sully_Road_%28Virginia_State_Route_28%29_in_Chantilly%2C_Virginia.jpg/​500px-2016-02-28_15_39_37_View_east_along_Lee_Jackson_Memorial_Highway_%28U.S._Route_50%29_from_Sully_Road_%28Virginia_State_Route_28%29_in_Chantilly%2C_Virginia.jpg 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Vị trí của Chantilly ở Quận Fairfax, Virginia " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Fairfax_County_Virginia_Incorporated_and_Unincorporated_Areas_Chantilly_highlighted.svg/​200px-Fairfax_County_Virginia_Incorporated_and_Unincorporated_Areas_Chantilly_highlighted.svg.png"​ width="​200"​ height="​220"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Fairfax_County_Virginia_Incorporated_and_Unincorporated_Areas_Chantilly_highlighted.svg/​300px-Fairfax_County_Virginia_Incorporated_and_Unincorporated_Areas_Chantilly_highlighted.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Fairfax_County_Virginia_Incorporated_and_Unincorporated_Areas_Chantilly_highlighted.svg/​400px-Fairfax_County_Virginia_Incorporated_and_Unincorporated_Areas_Chantilly_highlighted.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​550"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 52′30 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 77 ° 24′9 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 38.87500 ° N 77.40250 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38.87500; -77,40250 </​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 52′30 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 77 ° 24′9 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 38.87500 ° N 77.40250 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38.87500; -77.40250 </​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Quốc gia </​th><​td>​ Hoa Kỳ </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Bang </​th><​td>​ Virginia </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Quận </​th><​td>​ Fairfax </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​ Khu vực </​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng </​th><​td>​ 12,15 km [3147km[194590]</​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 12,02 dặm vuông (31,13 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 0,13 dặm vuông (0,34 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Độ cao </​th><​td>​ 322 ft (98 m) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​ Dân số <p> (2010) </p> </​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng </​th><​td>​ 23.039 </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 1.917 / dặm mi (740.0 / km ] 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Múi giờ </​th><​td>​ UTC 5 (Đông) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ <span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST) </​span>​ </​th><​td>​ UTC 4 (Đông) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Mã ZIP </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ ] 20151, 20152, 20153 </p> </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Mã vùng </​th><​td>​ 703, 571 </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Mã Code </​th><​td>​ 51-14744 <sup id="​cite_ref-GR2_1-0"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ 19659018] 1495375 <sup id="​cite_ref-GR3_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Chantilly </b> là một địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) ở phía tây Quận Fairfax, Virginia, Un ited States. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Dân số là 23.039 trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Chantilly được đặt theo tên của một biệt thự và trang trại đầu thế kỷ 19, từ đó lấy tên của một đồn điền thế kỷ 18 nằm ở quận Westmoreland , Virginia. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Cái tên &​quot;​Chantilly&​quot;​ có nguồn gốc từ Pháp với Château de Chantilly, <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ khoảng 25 dặm về phía bắc của Paris. ​ </​p> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" Chantilly VA Lịch sử Marker.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Chantilly_VA_Historical_Marker.jpg/​220px-Chantilly_VA_Historical_Marker.jpg"​ width="​220"​ height="​181"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Chantilly_VA_Historical_Marker.jpg/​330px-Chantilly_VA_Historical_Marker.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Chantilly_VA_Historical_Marker.jpg/​440px-Chantilly_VA_Historical_Marker.jpg 2x" data-file-width="​1644"​ data-file-height="​1356"/>​ </​div></​div> ​ <p> Nằm ở phần phía Bắc Virginia của Vùng đô thị Washington, Chantilly ngồi khoảng 25 dặm (40 km) về phía tây Washington, DC, qua Interstate 66 và Mỹ Route 50. Nó nằm giữa Centerville ở phía nam, Herndon Reston và ở phía bắc và đông bắc, tương ứng, và Fairfax 7 dặm (11 km) về phía đông nam. Quốc lộ Hoa Kỳ 50 và Quốc lộ Virginia 28 giao nhau ở Chantilly và các đường cao tốc này cung cấp quyền truy cập vào hành lang công nghệ Dulles / Reston / Tysons Corner và các trung tâm việc làm lớn khác ở Bắc Virginia và Washington, D.C.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" FallHouse.JPG &​quot;​src =&quot; http://​upload.wik hè.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​FallHouse.JPG/​ 220px-FallHouse.JPG &​quot;​width =&quot; 220 &​quot;​height =&quot; 147 &​quot;​class =&quot; thumbimage &​quot;​srcset =&quot; // upload.wik hè.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​FallHouse.JPG/​330px-FallHouse. JPG 1.5x, //​upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​FallHouse.JPG/​440px-FallHouse.JPG 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 2048 &​quot;​data-file-height =&quot; 1365 &​quot;/&​gt;​ </​div></​div> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Chantilly_VA_Historic_Building.jpg/​220px-Chantilly_VA_Historic_Building.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Chantilly_VA_Historic_Building.jpg/​330px-Chantilly_VA_Historic_Building.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Chantilly_VA_Historic_Building.jpg/​440px-Chantilly_VA_Historic_Building.jpg 2x" data-file-width="​2560"​ data-file-height="​1920"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Nhà đá. Tòa nhà duy nhất của đồn điền Chantilly trước đây (không bị nhầm lẫn với Đồn điền Sully) vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Nó nằm ở phía bắc của Tuyến đường 50, đối diện Trung tâm mua sắm Greenbriar Bằng chứng lịch sử cho thấy mạnh mẽ Nhà Đá là khu nhà của người giám sát trước Nội chiến, và sau đó trở thành quán rượu. </​div></​div></​div> ​ <p> Chantilly là nơi có một số đồn điền thuộc địa vào những năm 1700, bao gồm cả đồn điền Sully (nay là Di tích lịch sử Sully) được xây dựng bởi Richard Bland Lee I. O Các đồn điền bao gồm &​quot;​Leeton Grove&​quot;​ của George Richard Lee Turberville <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ (ban đầu là một đồn điền rộng hơn 5.000 mẫu, ngôi nhà chính vẫn còn ở 4619 Walney Rd.), Nông trại John Hutchison và đồn điền Chantilly, sau đó là Chantilly được đặt tên. Cornelia Lee Turberville Stuart, người được sinh ra tại Leeton và là con gái của George Richard Lee Turberville và Henrietta Lee, được thừa hưởng một phần của Leeton vào năm 1817 từ cha cô. Stuart và chồng là Charles Calvert Stuart, người mà cô đã kết hôn vào năm 1816, đã xây dựng đồn điền Chantilly và đặt tên theo đồn điền của quận Westmoreland do ông nội của cô, Richard Henry Lee, một người ký Tuyên ngôn độc lập. Trong cuộc nội chiến, quân đội liên bang đã bị phá hủy bởi hỏa hoạn của trang viên đồn điền Chantilly. Một tòa nhà vẫn còn, một ngôi nhà bằng đá trên đường 50 từ Trung tâm mua sắm Greenbriar. Mặc dù không rõ ngôi nhà bằng đá này được sử dụng để làm gì, nhưng hầu hết các bằng chứng lịch sử cho thấy đây có thể là khu nhà của người giám sát đồn điền trong thời kỳ chống sốt rét, và một quán rượu hoặc nhà trọ sau chiến tranh. Sau chiến tranh, Cornelia Stuart, người đã chìm trong nợ nần, đã bán mảnh đất Chantilly rộng 1.064 mẫu Anh (431 ha) của mình. Quảng cáo cho việc bán hàng đã tham chiếu một số &​quot;​khu nhà&​quot;,​ một trong số đó là Nhà Đá.  </​p><​p>​ Ngôi làng phát triển trong thế kỷ 19, đặc biệt sau khi xây dựng Little Turn Turnike cho Winchester. ​ </​p><​p>​ Sự phát triển của khu vực Chantilly thành vùng ngoại ô Washington, D.C., đã đạt được động lực sau năm 1980, khi các nhà phát triển xây dựng các phân khu dân cư và khu thương mại, lấp đầy vùng đất nông nghiệp phía nam sân bay Dulles. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Civil_War">​ Nội chiến </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 9 năm 1862, Trận chiến Chantilly (hay Đồi Ox) đã được chiến đấu gần đó. Sau chiến thắng tại Trận thứ hai của Bull Run (hay Manassas thứ hai), Tổng liên đoàn Robert E. Lee đã chỉ đạo Thiếu tướng Thomas J. &​quot;​Stonewall&​quot;​ Jackson vượt qua Bull Run vào ngày 31 tháng 8 và quét qua vị trí của Liên minh Thiếu tướng John Pope Quân đội Virginia tại Centerville. Đến Turnpike Little River (nay là Hoa Kỳ 50) về phía tây bắc của Centerville,​ Jackson quay về hướng đông nam về phía Tòa án Fairfax (nay là thành phố Fairfax) để tấn công vào phía sau quân đội của Giáo hoàng. ​ </​p><​p>​ Trong ngày 1 tháng 9, Giáo hoàng, người đã thông báo về phong trào của Jackson, bắt đầu rút về Tòa án Fairfax. Vào cuối ngày, Jackson đã đụng độ với các lực lượng Liên minh dưới quyền Chuẩn tướng Isaac Stevens và Thiếu tướng Philip Kearny gần Ox Hill, phía tây Fairfax. Trong trận chiến sau đó, được chiến đấu giữa một cơn bão dữ dội, cả hai tướng Liên minh Stevens và Kearny đều bị giết. Cuộc chiến đấu kết thúc vào lúc hoàng hôn, và quân đội của Giáo hoàng tiếp tục rút về Fairfax và sau đó là phòng thủ Washington. ​ </​p><​p>​ Mặc dù hiện tại phát triển thương mại và dân cư bao trùm hầu hết chiến trường Chantilly (Ox ​​Hill),​ Công viên Chiến trường Ox Hill nhỏ bảo tồn một phần 5 mẫu Anh (20.000 m <sup> 2 </​sup>​) của địa điểm chiến đấu. ​ </​p> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​BattleOfChantillyMap.jpg/​220px-BattleOfChantillyMap.jpg"​ width="​220"​ height="​171"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​BattleOfChantillyMap.jpg/​330px-BattleOfChantillyMap.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​BattleOfChantillyMap.jpg/​440px-BattleOfChantillyMap.jpg 2x" data-file-width="​4016"​ data-file-height="​3118"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Trong cuộc nội chiến, Chantilly trải dài đến ngã tư đường West Ox và Monument Drive, được hiển thị trong bản đồ gốc này của Trận chiến Chantilly tại &​quot;​GAP&​quot;​ giữa hai lớp đường sắt đến phía đông nam của &​quot;​AP Hill&​quot;​ </​div></​div></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Chantilly nằm ở phía tây Quận Fairfax tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 53′39 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 77 ° 25′52 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 38.89417 ° N 77.43111 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38.89417; -77.43111 </​span></​span></​span></​span>​ (38,894146, −77.431407). <sup id="​cite_ref-GR1_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Nó được bao bọc về phía tây bởi CDP South South ở Quận Lounoun, về phía bắc bởi Sân bay Quốc tế Washington Dulles, về phía đông bắc của CDP Farm Farm, về phía đông bắc phía đông của Greenbriar CDP, và về phía nam bởi Centerville. Về phía tây nam là Schneider Crossroads, không phải là một phần của bất kỳ khu vực được chỉ định điều tra dân số.  </​p><​p>​ Trung tâm hiện tại của Chantilly nằm xung quanh giao lộ của Quốc lộ Hoa Kỳ 50 (Đường cao tốc tưởng niệm Lee Jackson) và Tuyến đường Virginia 28 (Đường Sully). ​ </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, CDP có tổng diện tích là 12,2 dặm vuông (31,5 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 12,0 dặm vuông (31,1 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,1 dặm vuông (0,3 km <sup> 2 </​sup>​),​ hay 1,07%, là nước. [19659082] Quản trị [19659057] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659072] Chantilly là một phần của huyện Sully trong Quận Fairfax và được điều hành bởi Hội đồng giám sát quận Fairfax. Người giám sát hiện tại của Quận Sully là Kathy Smith. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,259 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 29.337 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 139.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 39,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,039 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −43,9% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ nguồn: <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số năm 2010, có 23.039 người, 7.218 hộ gia đình và 5.939 gia đình cư trú trong CDP. Mật độ dân số là 1.916,7 người trên mỗi dặm vuông (740,1 / km²). Có 7,403 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 615,9 / dặm vuông (237,8 / km²). Thành phần chủng tộc của CDP là 57,6% da trắng, 6,5% người Mỹ gốc Phi, 0,3% người Mỹ bản địa, 25,2% người châu Á, 0,1% người dân đảo Thái Bình Dương, 6,1% một số chủng tộc khác và 4,3% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 15,9% dân số. <sup id="​cite_ref-Census_2010_DP-1_14-0"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ </​p><​p>​ Có 7.218 hộ gia đình, trong đó 47,8% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 67,0% đứng đầu bởi các cặp vợ chồng sống với nhau, 10,6% có một nữ chủ nhà không có chồng và 17,7% là những người không có gia đình. 13,0% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 2,4% là những người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ gia đình trung bình là 3,19 và quy mô gia đình trung bình là 3,46. <sup id="​cite_ref-Census_2010_DP-1_14-1"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra với 27,8% dưới 18 tuổi, 7,8% từ 18 đến 24 , 28,6% từ 25 đến 44, 29,3% từ 45 đến 64 và 6,5% từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36,1 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 100,2 nam. Cứ 100 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, có 98,7 nam giới. <sup id="​cite_ref-Census_2010_DP-1_14-2"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong giai đoạn 2010 đến 2014, thu nhập trung bình hàng năm cho một hộ gia đình trong CDP là 118,991 và trung bình thu nhập cho một gia đình là $ 130,280. Lao động toàn thời gian nam có thu nhập trung bình là $ 81,596 so với $ 62,228 cho nữ. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là 46.341 đô la. Khoảng 7,5% gia đình và 8,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 14,3% những người dưới 18 tuổi và 6,2% những người từ 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Economy">​ Kinh tế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cơ quan đăng ký số Internet của Mỹ có trụ sở tại một khu vực chưa hợp nhất bởi sân bay quốc tế Washington Dulles, gần Chantilly. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​ [16] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-ChantillyMap_17-0"​ class="​reference">​ [17] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference"></​sup>​ </​p><​p>​ Có một thời gian, hãng hàng không Compass có trụ sở gần Chantilly, trong một khu vực chưa hợp nhất. Trụ sở chính đã được chuyển đến Minnesota vào cuối năm 2009. <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup><​sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup><​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_local_organizations">​ Các tổ chức địa phương đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Walney_Visitor_Center.jpg/​220px-Walney_Visitor_Center.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Walney_Visitor_Center.jpg/​330px-Walney_Visitor_Center.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Walney_Visitor_Center.jpg/​440px-Walney_Visitor_Center.jpg 2x" data-file-width="​1632"​ data-file-height="​1224"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Trung tâm khách truy cập Walney tại Ellanor C. Lawrence Park </​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​National_Reconnaissance_Office%2C_2013.jpg/​220px-National_Reconnaissance_Office%2C_2013.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​National_Reconnaissance_Office%2C_2013.jpg/​330px-National_Reconnaissance_Office%2C_2013.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​National_Reconnaissance_Office%2C_2013.jpg/​440px-National_Reconnaissance_Office%2C_2013.jpg 2x" data-file-width="​3600"​ data-file-height="​2400"/>​ </​div></​div> ​ <​ul><​li>​ Văn phòng Trinh sát Quốc gia (NRO), một trong 17 cơ quan tình báo Hoa Kỳ và được xem xét, cùng với Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) và Cơ quan Tình báo Không gian Quốc gia (NGA), là một trong &​quot;​năm cơ quan tình báo lớn&​quot;​ của Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-infoweek_24-0"​ class="​reference">​[24]</​sup>​ Nó thiết kế, chế tạo và vận hành các vệ tinh gián điệp của chính phủ Hoa Kỳ và cung cấp thông tin vệ tinh cho một số cơ quan chính phủ, đặc biệt là tín hiệu tình báo (SIGINT ) cho NSA, trí thông minh hình ảnh (IMINT) cho NGA, và trí thông minh đo lường và chữ ký (MASINT) cho DIA. <sup id="​cite_ref-fasnro_25-0"​ class="​reference">​[25]</​sup></​li> ​ <li> Marriott Westfields ở Chantilly đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bilderberg hàng năm vào năm 2002, <sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup>​ 2008, 2012, và 2017, <sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup>​ đã truyền cảm hứng cho các cuộc biểu tình. <sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Primary_and_secondary_schools">​ Trường tiểu học và trung học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> CDP đi đến các trường công lập quận Fairfax. ​ </​p><​p>​ Các trường tiểu học trong CDP bao gồm Trường tiểu học Brookfield, Trường tiểu học Greenbriar East, Trường tiểu học Greenbriar West, Trường tiểu học Lees Corner, Trường tiểu học Hải quân và Trường tiểu học Cây dương. <sup id="​cite_ref-ChantillyMap_17-1"​ class="​reference">​ [17] </​sup>​ Trường trung học Rocky Run, trường trung học Franklin và trường trung học Chantilly nằm trong CDP. Trường trung học Westfield là một trường trung học lớn nằm bên ngoài CDP. <sup id="​cite_ref-ChantillyMap_17-2"​ class="​reference">​ [17] </​sup>​ </​p><​p>​ St. Trường Timothy và Trường St. Veronica, các trường Công giáo tư nhân, được đặt trong CDP. <sup id="​cite_ref-ChantillyMap_17-3"​ class="​reference">​[17]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Public_libraries">​ Thư viện công cộng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Thư viện công cộng quận Fairfax vận hành Thư viện khu vực Chantilly trong CDP . <sup id="​cite_ref-ChantillyMap_17-4"​ class="​reference">​[17]</​sup><​sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup></​p> ​   <p> Chantilly được phục vụ bởi <i> tờ báo CentreView </​i>​. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​ul><​li>​ Chris Beatty, huấn luyện viên bóng đá người Mỹ </​li> ​ <li> Chuck Caputo, đại biểu Virginia </​li> ​ <li> Kaye Dacus, tác giả </​li> ​ <li> Phil Hubbard, cựu chuyên gia bóng rổ cầu thủ </​li> ​ <li> Bhawoh Jue, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Mỹ </​li> ​ <li> Joe Koshansky, cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp </​li> ​ <li> Alessandra Marc, soprano kịch tính </​li> ​ <li> Jimmy Martin, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Mỹ </​li> ​ <li> Eddie Royal, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Mỹ Chicago Bears </​li> ​ <li> Evan Royster, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Mỹ hiện đang là cầu thủ tự do </​li> ​ <li> Stephen Tomajc: 05, tác giả và nhà thơ </​li> ​ <li> Matthew Zeller, cựu quân nhân và ứng cử viên chính trị </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChantilly%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng Hoa Kỳ về tên địa lý&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChantilly%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chantilly CDP&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 27 tháng 2 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Chantilly+CDP&​rft.pub=US+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F51%2F5114744.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChantilly%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​2010 CENSUS - CENSUS BLOCK MAP (INDEX): Chantilly CDP, VA&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Dữ liệu thành phố <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 26 tháng 2 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+CENSUS+-+CENSUS+BLOCK+MAP+%28INDEX%29%3A+Chantilly+CDP%2C+VA&​rft.pub=City+Data&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fmaps%2Fdc10map%2FGUBlock%2Fst51_va%2Fplace%2Fp5114744_chantilly%2FDC10BLK_P5114744_000.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChantilly%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chantilly CDP, Virginia&​quot;​. Điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 26 tháng 2 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Chantilly+CDP%2C+Virginia&​rft.pub=US+Census&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F51%2F5114744.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChantilly%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dấu hiệu lịch sử của Ủy ban lịch sử quận Fairfax - Chantilly&​quot;​. Chính quyền quận Fairfax <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 26 tháng 2 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Fairfax+County+History+Commission+Historical+Roadside+Marker+-+Chantilly&​rft.pub=Fairfax+County+Government&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fairfaxcounty.gov%2Fhistcomm%2Fhistoricmarkers%2Fchantilly.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChantilly%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hagemann, James A. (1988) <i> Di sản của Virginia: Câu chuyện về tên địa danh trong thời thống trị cũ </i>. The Donning Co., 297 trang </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điểm đánh dấu bên đường lịch sử của quận Fairfax - Chantilly&​quot;​. Chính quyền quận Fairfax <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 26 tháng 2 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Fairfax+County+Historical+Roadside+Marker+-+Chantilly&​rft.pub=Fairfax+County+Government&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fairfaxcounty.gov%2Fhistcomm%2Fhistoricmarkers%2Fchantilly.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChantilly%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​George Richard Lee Turberville&​quot;​. Hiệp hội bảo tồn nghĩa trang quận Fairfax <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 26 tháng 2 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=George+Richard+Lee+Turberville&​rft.pub=Fairfax+County+Cemetery+Preservation+Association&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.honorfairfaxcemeteries.org%2F2011%2F07%2F13%2Fgeorge-richard-lee-turberville%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChantilly%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AC 
 +Place de L&#​039;​Acadie Park NIPpaysage 382 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<br /> Place de L'​Acadie viên / NIPpaysage <br /> Courtesy of NIPpaysage <br /> NIPpaysage đã chia sẻ dự án quy mô nhỏ này cho Park Place de L'​Acadie Quebec, Montreal. Nó hoạt động trên quy mô khu vực và củng cố các các khu vực không gian trong trong bối cảnh của trang web. <br /> đọc trên cho biết thêm thông tin. <br /> dự án này chảy với một loạt các sự kiện cảnh quan và thiết kế bố punctuate trang web, việc thiết lập một cuộc đối thoại giữa không gian công cộng khác nhau. Họ trở thành dấu hiệu lối vào, berms làm giảm âm thanh, hình ảnh màn hình, lưu giữ chậu hoặc chơi gian. Thiết kế tạo ra một bản sắc cảnh quan cho huyện trong khi tăng đa dạng sinh học tổng thể và giảm quan sát thấy những hạn chế trang web liên quan. <br /> Courtesy of NIPpaysage <br />  <img src="​http://​ghesofa.online/​wp2/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​axono-commemoration-ai-2000x1070.jpg"​ alt="​Place de L'​Acadie Park NIPpaysage"​ />  <a href="​https://​blognoithatxinhdep.blogspot.com/​2018/​09/​hypar-pavilion-diller-scofidio-renfro.html">​kệ tivi</​a>​ 
 +Place de L&#​039;​Acadie Park NIPpaysage 382 </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home2796.txt · Last modified: 2018/12/18 09:18 (external edit)