User Tools

Site Tools


laef3936

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3936 [2018/12/18 09:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard plainlist"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:​ #​b0c4de"><​p>​ Aus-Rotten </​p></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Origin </​th><​td>​ Pittsburgh, Pennsylvania,​ US </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thể loại </​th><​td>​ Hardcore punk, crust punk, anarcho-punk </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Năm hoạt động </​span>​ </​th><​td>​ 1992 2001 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Nhãn </​th><​td>​ Hồ sơ Havoc, Tuyên truyền mục nát, Chiến tranh bộ lạc, Skuld </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Các hành vi liên quan </​span>​ </​th><​td>​ Đằng sau Enemy Lines, Caustic Christ, Human Investment, Spitboy </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​b0c4de"/></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span class="​nowrap">​ ] </​th><​td>​ Dave Trenga (vocal) <br/> Eric Good (guitar, vocals) <br/> Matt Garabedian (trống) <br/> Corey Lyons (bass) <br/> Adrienne DroAF (vocal, 1999-2001) </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Aus-Rotten </b> là một ban nhạc punk vỏ Mỹ hoạt động từ năm 1991 đến 2001 được thành lập tại Pittsburgh, Pennsylvania. Một phần của ngầm DIY, các thành viên của nó đã thực hành và thúc đẩy một triết lý về chính trị vô chính phủ. Ban nhạc bao gồm ca sĩ chính Dave Trenga, ca sĩ / tay guitar Eric Good, tay bass Corey Lyons và tay trống Matt Garabedian. Ca sĩ Spitboy, Adrienne DroAF thường tham gia ban nhạc trong tài liệu sau này của họ. Tên của ban nhạc xuất phát từ tiếng Đức <i> ausrotten </​i>​có nghĩa là &​quot;​hủy diệt&​quot;​ hoặc &​quot;​diệt trừ&​quot;​. ​ </​p> ​       <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Musical_style">​ Phong cách âm nhạc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo trang web Myspace của họ, Aus-Rotten chịu ảnh hưởng của Black Flag, Xung đột, Crass và Subhumans. Ban nhạc đã bao gồm các bài hát của Chumbawamba,​ Flux of Pink Indians, The Pist, Conflict, Crucifix và Upright Citizens. ​ </​p><​p>​ Aus-Rotten đã trải qua khoảng hai giai đoạn phong cách trong suốt thời gian tồn tại; họ có nguồn gốc là một ban nhạc punk rock nặng bass với sản xuất có độ trung thực thấp, trước khi tạm dừng và trở lại với âm thanh dày hơn.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Lyrical_themes">​ Chủ đề trữ tình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Dave Trenga đã viết hầu hết lời bài hát của ban nhạc. Hầu hết các bài hát của họ đều tán thành một thế giới quan vô chính phủ, chạm đến chủ nghĩa tiêu dùng, quyền LGBT, quyền Kitô giáo, hành động trực tiếp, nữ quyền, AIDS, nhập cư và quyền động vật. ​ </​p><​p>​ Ban nhạc có lẽ nổi tiếng nhất với lời bài hát cực đoan, có thể trích dẫn (ví dụ: &​quot;​Mọi người không thể chi tiêu, chính phủ là&​quot;,​ &​quot;​Miễn là cờ bay trên chúng tôi, không ai thực sự tự do&​quot;​),​ cũng như vì sự chống đối mạnh mẽ của họ lập trường của phe phát xít, theo cuộc phỏng vấn trên phim tài liệu ABC No Rio, đã khiến họ bị đe dọa ít nhất một lần. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (August 2011)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Post-breakup">​ Hậu chia tay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Aus-Rotten đã bị gián đoạn vào giữa những năm 90 và trong thời gian đó Dave thành lập Đầu tư con người với Andy của Anti-Flag và Corey và Eric thành lập Doomsday Parade. Aus-Rotten đã chia tay vì tốt vào đầu năm 2001 và các thành viên đã tiếp tục thành lập Caustic Christ <sup id="​cite_ref-pg1_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và Phía sau Kẻ thù. <sup id="​cite_ref-pg2_2-0"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​p><​p>​ <i> Giấy thành phố Pittsburgh </i> đã mô tả Aus-Rotten là &​quot;​ban nhạc được cho là quan trọng nhất của thời phục hưng anarcho-punk thập niên 90&​quot;​. <sup id="​cite_ref-cp_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Ban nhạc 1994 <i> Giao cảm với Đức Quốc xã </i> 7 &​quot;​đã bán được 25.000 bản, khiến nó trở thành bản phát hành bán chạy nhất của Havoc Records <sup id="​cite_ref-connor_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​i>​ Fuck Nazi Sympathy </i> đứng đầu một danh sách các bản phát hành nhãn thu âm DIY Punk được biên soạn năm 2008, bán chạy hơn bất cứ thứ gì được phát hành trên Ebullition, Three One G, Profane Existence, Gravity Records, Lengua Armada, và nhiều nhãn khác. ] Họ đã lưu diễn Nhật Bản một thời gian ngắn vào năm 1998. <sup id="​cite_ref-nh_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Discography">​ Discography </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Demos">​ Demos </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li>​ Nó &​quot;​(1992) </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​EPs">​ EP </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Studio_Albums">​ Album Studio </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [1 9659042] Biên soạn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Splits">​ Chia tách </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li>​ &​quot;​Ứng dụng nhanh chóng / trần trụi&​quot;​ (1994) </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Appears_on">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li>​ &​quot;​Biên soạn Punk thành phố sắt&​quot;​ (1993) </​li> ​ <li> &​quot;​Biên soạn tấn công Pogo&​quot;​ (1994) </​li> ​ <li> &​quot;​Rào cản và giấc mơ tan vỡ: Một cống nạp quốc tế&​quot;​ (1995) </​li> ​ <li> Biên soạn &​quot;​Bắt đầu một cuộc bạo loạn&​quot;​ (1996) </​li> ​ <li> &​quot;​Biên soạn đoàn kết - Lợi ích cho ABC No Rio&​quot;​ (1999) </​li> ​ <li> &​quot;​Trả lại mối đe dọa đã đọc - Lợi ích cho báo chí AK&​quot;​ (1999) [19659055] Thành viên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Final_Lineup">​ Đội hình cuối cùng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li>​ Corey Lyons - <i> Bass </i> [196590] - <i> Giọng hát </i> </​li> ​ <li> Eric Good - Guitar, <i> Giọng hát </i> </​li> ​ <li> Matt Garabedian - <i> Trống </i> </​li> ​ <li> Adrienne DroAF (ex-Spitboy) Giọng hát </​i></​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Former_Members">​ Thành viên cũ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659037] Ajax - <i> Guitar </i> </​li> ​ <li> Richie Carramadre - <i> Trống </i> </​li> ​ <li> Douglas Weaver - <i> Trống </i> </​li> ​ <li> Tim Williams - <i> </​li> ​ <li> Dan Monaco - <i> Trống </​i></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1245 ​ Cached time: 20181211175919 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.292 seconds ​ Real time usage: 0.403 seconds ​ Preprocessor visited node count: 927/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 15118/​2097152 bytes  Template argument size: 1386/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 11/40  Expensive parser function count: 2/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 11718/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.157/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 3.25 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 349.746 1 -total ​  ​36.54% 127.792 1 Template:​Reflist ​  ​28.92% 101.157 4 Template:​Cite_news ​  ​28.53% 99.791 1 Template:​Infobox_musical_artist ​  ​22.84% 79.899 1 Template:​Infobox ​  ​17.21% 60.188 1 Template:​Citation_needed ​  ​15.83% 55.378 1 Template:​Authority_control ​  ​15.27% 53.400 1 Template:​Fix ​  9.85% 34.462 2 Template:​Category_handler ​  4.31% 15.089 1 Template:​Delink ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​796255-0!canonical and timestamp 20181211175918 and revision id 847951495 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Times City là khu chung cư cao cấp với quy mô rộng lớn. Chung cư Times City Park Hill hứa hẹn sẽ cung cấp cho cư dân những giá trị sống vượt trội bậc nhất với không gian xanh trải dài từ hệ thống bể bơi ngoài trời và trong nhà màu xanh mát đến quảng trường và sân chơi nước rộng lớn tiếp nối đó là đồi vọng cảnh với rất nhiều tiện ích cho hoạt động vui chơi giải trí và tăng cường sức khỏe cho mọi cư dân ở đây. Các căn hộ trong Times City đều được trang bị với những tiện ích vượt trội mà nổi bật trong số đó là hình ảnh những <span style="​color:​ #​ff0000;">​mẫu trần thạch cao đẹp</​span>​ với thiết kế dạng phẳng cho không gian phòng khách tại đây.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Xem thêm: <span style="​color:​ #​ff0000;">​Không gian phòng khách nguy nga với mẫu trần thạch cao độc đáo cho căn hộ chung cư Goldmark City</​span></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1Mau_tran_thach_cao_dang_phang_cho_khong_gian_sang_trong"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​1.Mẫu trần thạch cao dạng phẳng cho không gian sang trọng.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Đầu tiên hãy đến với không gian căn hộ xinh xắn tại Times City này nhé. Căn hộ này có diện tích dành cho phòng khách khá rộng với cách thức thiết kế đi theo xu hướng sang trọng, tươi trẻ. Bởi vậy mà mẫu trần thạch cao được lựa chọn ở đây cũng lấy màu trắng tinh khôi làm sắc màu chủ đạo. Bên cạnh rất nhiều những vật dụng trang trí với kiểu dáng đa dạng thì mẫu trần thạch cao phẳng này lại trở thành tâm điểm của căn phòng với lối thiết kế giản đơn, nhã nhặn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​14865"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​chiem-nguong-mau-tran-thach-cao-phang-cho-phong-khach-tai-chung-cu-times-city/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-01-7/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-016.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-016.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-016.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14865 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 01" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-016.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 01" width="​920"​ height="​690"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City – 01</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2Mau_tran_thach_cao_dang_phang_cho_khong_gian_hien_dai"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​2.Mẫu trần thạch cao dạng phẳng cho không gian hiện đại.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Đối với một không gian hiện đại như Times City thì một <span style="​color:​ #​ff0000;">​mẫu trần thạch cao</​span>​ dạng phẳng như thế này sẽ vô cùng cuốn hút. Nếu như các dạng trần thạch cao khác thường có rất nhiều họa tiết trang trí cách điệu cùng với sự đa dạng về màu sắc thì trong căn hộ chung cư Times City này lại đi theo một hướng riêng biệt với lối thiết kế vô cùng giản dị nhưng vẫn tạo được điểm nhấn cho căn phòng. Sắc trắng bao trùm lên toàn bộ không gian mang sự tươi mới tới cho căn phòng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​14866"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​chiem-nguong-mau-tran-thach-cao-phang-cho-phong-khach-tai-chung-cu-times-city/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-02-8/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-027.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-027.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-027.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14866 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 02" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-027.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 02" width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-027.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-027-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-027-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City – 02</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3Mau_tran_thach_cao_dang_phang_cho_khong_gian_day_ca_tinh"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​3.Mẫu trần thạch cao dạng phẳng cho không gian đầy cá tính.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Không gian phòng khách này mang một phong cách rất cá tính và mạnh mẽ. Mẫu trần thạch cao phẳng màu trắng khi kết hợp với các vật dụng nội thất tối màu sẽ tạo ra một không gian đầy lí thú và vô cùng hấp dẫn. Căn phòng này còn khéo léo sử dụng kệ sách làm bức tường ngăn giữa phòng khách và lối đi vào phòng ngủ vừa giúp tiết kiệm diện tích ngôi nhà vừa mang đến sự mới lạ trong phong cách thiết kế.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​14904"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-mau-tran-thach-cao-phong-cach-hien-dai-cho-can-ho-cua-anh-si-bac-giang/​mau-tran-thach-cao-dep00005-10/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​Mau-tran-thach-cao-dep000059.jpg"​ data-orig-size="​920,​576"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Mau-tran-thach-cao-dep00005"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​Mau-tran-thach-cao-dep000059.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​Mau-tran-thach-cao-dep000059.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14904 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 03" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​Mau-tran-thach-cao-dep000059.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 03" width="​920"​ height="​576"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City – 03</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4_Tham_khao_them_mot_so_mau_tran_thach_cao_phang_khac"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​4. Tham khảo thêm một số mẫu trần thạch cao phẳng khác.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Dưới đây là một số dạng mẫu <span style="​color:​ #​ff0000;">​trần thạch cao</​span>​ phẳng có thể áp dụng cho rất nhiều loại hình căn hộ đặc biệt là căn hộ chung cư. Mỗi mẫu trần thạch cao mang một nét đẹp riêng, cuốn hút vô cùng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​14869"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​chiem-nguong-mau-tran-thach-cao-phang-cho-phong-khach-tai-chung-cu-times-city/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-05-4/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-055.jpg"​ data-orig-size="​920,​505"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-055.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-055.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14869 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 04" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-055.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 04" width="​920"​ height="​505"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City – 04</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​14870"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​chiem-nguong-mau-tran-thach-cao-phang-cho-phong-khach-tai-chung-cu-times-city/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-06-4/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-063.jpg"​ data-orig-size="​920,​689"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-06"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-063.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-063.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14870 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 05" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-063.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 05" width="​920"​ height="​689"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City – 05</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​14709"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-tran-thach-cao-hien-dai-cho-nha-bac-nam-nghe-an/​mau-tran-thach-cao-dep00001-9/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​Mau-tran-thach-cao-dep000018.jpg"​ data-orig-size="​920,​575"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Mau-tran-thach-cao-dep00001"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​Mau-tran-thach-cao-dep000018.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​Mau-tran-thach-cao-dep000018.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14709 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 06" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​Mau-tran-thach-cao-dep000018.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 06" width="​920"​ height="​575"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City – 06</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​14112"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-hien-dai-phong-khach-va-phong-bep-can-ho-chung-cu-d-le-roi-soleil-quang-an/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-55/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-55.jpg"​ data-orig-size="​920,​543"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-55"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-55.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-55.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14112 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 07" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-55.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 07" width="​920"​ height="​543"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City – 07</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​14556"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​su-len-ngoi-cua-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-phong-khach-water-front-city/​an-tuongd-doc-dao-tu-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​an-tuongd-doc-dao-tu-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-05.jpg"​ data-orig-size="​920,​645"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​an-tuongd-doc-dao-tu-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​an-tuongd-doc-dao-tu-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-05.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​an-tuongd-doc-dao-tu-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-05.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14556 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 08" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​an-tuongd-doc-dao-tu-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-05.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 08" width="​920"​ height="​645"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City – 08</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​14555"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​su-len-ngoi-cua-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-phong-khach-water-front-city/​an-tuongd-doc-dao-tu-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​an-tuongd-doc-dao-tu-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-03.jpg"​ data-orig-size="​920,​533"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất phòng khách với màu vàng giúp ấn tượng, nổi bật hơn" data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Thiết kế nội thất phòng khách với màu vàng giúp ấn tượng, nổi bật hơn&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​an-tuongd-doc-dao-tu-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-03.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​an-tuongd-doc-dao-tu-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-03.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14555 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 09" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​an-tuongd-doc-dao-tu-mau-vang-trong-thiet-ke-noi-that-03.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City - 09" width="​920"​ height="​533"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City – 09</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​5Lien_he_don_vi_thiet_ke_va_thi_cong_tran_thach_cao"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​5.Liên hệ đơn vị thiết kế và thi công trần thạch cao.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vietnamarch chuyên thiết kế và thi công trần thạch cao đến các tỉnh thành trên toàn quốc gồm:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế và thi công trần thạch cao Miền Bắc : Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế và thi công trần thạch cao miền Trung: Tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hoà, Tỉnh Kom Tum, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Dak Lak.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế và thi công trần thạch cao miền nam: Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Long An, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh An Giang, Tp. Cần Thơ, Tỉnh Bạc Liêu,​Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Cà mau, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Đồng Nai</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Để tham khảo chi tiết cụ thể cũng như giải đáp mọi thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Công ty TNHH VIETNAMARCH</​span></​strong></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VP:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: <​strong>​0904.183.097</​strong>​ (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ <​strong>​Vietnamarch.com.vn</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Email:​ <​strong>​[email protected]</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Tác giả: Nguyễn Mai</​span></​p><​p><​iframe width="​600"​ height="​340"​ src="​http://​www.youtube.com/​embed/?​rel=0"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen="></​iframe></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​317</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao phẳng cho phòng khách tại chung cư Times City </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef3936.txt · Last modified: 2018/12/18 09:18 (external edit)